13. januar 1989

Jesus? Nu er der en præst, der har sagt, at det værk, Du giver mig, er spiritisme på grund af det håndskrevne. Du må hjælpe mig.

Vassula, Jeg vil hjælpe dig; Ære være Gud for at have udfriet dig fra det onde; lad alle de, som tvivler og anklager dig for alskens bagtalelser, genkalde sig Mine ord i Skriften: et godt træ frembringer gode frugter; fred, Min Vassula; glæd dig, når mennesker krænker og forfølger dig, for din løn vil blive stor i Himlen;

elskede, de, som hævder, at disse Værker ikke er fra Mig, Herren, men fremkommer ved spiritisme eller okkultisme, dem stiller Jeg dette spørgsmål: kan Satan sætte sig op imod sig selv? – hvis han er splittet, hvordan kan hans rige så bestå? Min nåde er over dig, Mit barn; men de har ikke forstået;

Herre, de, som anklager og dømmer mig, førend de har læst eller mødt mig, ønsker heller ikke at tro på, at mange er blevet omvendt gennem Dine Budskaber. De tror ikke på mig!

fordi de har ører men ikke lytter; Vassula, Jeg har altid sendt profeter lige siden tidernes begyndelse, men mange blev dræbt og forfulgt; menneskene har ikke forandret sig;

Jeg, Herren, siger dette: dersom nogen åbenlyst vedkender sig Mig i menneskers påhør, vil også Jeg selv kendes ved ham i Guds engles påhør; men hvis nogen fornægter Mig i menneskers påhør, da vil Jeg også fornægte ham i Mine engles påhør; ethvert menneske, som ikke er med Mig, er imod Mig, og den, som ikke samler med Mig, spreder;

Jeg bekendtgør for alle generationer, at Mine Gerninger skal aldrig ophøre; Min Ånd er sandelig iblandt jer; Jeg elsker jer alle med en eviggyldig kærlighed, og på grund af denne kærlighed nægter Mit Hellige Hjerte at se jer falde; genkend Mine Gerninger! skeln mellem ånderne! Skriften siger: den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, til formaning;1

Mit Hellige Hjerte, som er så misforstået, er en Afgrund af Kærlighed og Barmhjertighed; jeres æra er død; men Jeg, som er Opstandelsen, skal genoplive den; bed for de præster som har ører, men nægter at høre, Min kærlighed til dem er Stor, men det er lidelserne og sorgerne, de giver Mig, også … del Mit Kors, Mit barn, slaget er endnu ikke forbi;

Jeg, Herren, er med dig til det sidste; vi?

Ja, Herre.

os?

Ja, min Herre, i evighedernes evighed, amen.

(Den 16. januar blev jeg inviteret til Kirkernes Verdensråd for at møde Metropolit Damascinos. Han ønskede at høre og studere Budskaberne. Jesus sendte mig præcis til festugen for økumeni. Det er et tegn. Festdagen skulle holdes den 18. januar, hvilket også var festdagen for Sankt Peters stol og ligeledes min fødselsdag.

Jeg mindes stadigvæk den 20. maj 1987, dengang ikke én eneste præst støttede mig, og de, som kendte og støttede mig, bestod af en håndfuld venner, og hvordan jeg dengang, efter Jesus havde dikteret til mig om Kirken og dens fremtidige enhed, blev ophidset og spurgte, hvordan dette budskab skulle kunne nå de rette ører, eftersom jeg var en udenforstående og levede i Asien (på den tid må jeg indrømme, havde jeg ikke nogen ide om Kirkernes Verdensråd), og hvordan Jesus ganske enkelt svarede: “Det vil det.” (20. maj 1987) jeg forstod, at dette “det vil det” var blevet opfyldt nøjagtig den 16. januar. Om de afviser Budskabet eller ej, det er en anden historie.)


1 1. Kor 14: 3