20. december 1988

Herre?

Jeg er!

Åh Gud!1

Vassula, omfavn Mit Kors! del Det med Mig; Mit Kors vil lede dig ind i Mit Domæne, bo i Mit Hellige Hjerte, kryb ind i Dets dybder, og du vil finde Fred;

Mit barn, bed for dine brødre som har forladt Mig og kun er optaget af verdslige rigdomme, bed for alle disse vildfarne sjæle, som frygter Mit Kors … bed, Mit barn, for at Min Kirke må forenes og blive én; enhver præst skal forstå, at Jeg, Herren, ønsker denne Enhed; enhver splittelse kommer ikke fra Mig, den kommer fra Min modstander; Mit Rige burde være Ét og Helligt;

Herre?

Jeg er;

Herre, de få græsk ortodokse præster, som har læst et par sider i Din åbenbaring, som Du har givet Mig, er ikke enige om enhed. Så snart de læser, at det er om enhed med paven, bliver de allergiske og siger, at denne åbenbaring er djævelsk.

En græsk ortodoks dame gik i god tro til en katolsk Kirke efter at have læst denne åbenbaring. Da hendes skriftefader hørte det, fordømte han denne åbenbaring og sagde, den kom fra Satan, så bandlyste han hende! Han ønskede at høre om enhed! Men mange græsk ortodokse lægmænd er villige, fordi de forstår, når de læser Din åbenbaring, og de ved, Du ønsker det, men de græsk ortodokse præster bliver rasende!

ved Jeg ikke alt dette, Mit barn? Mine tanker er ikke deres tanker, Mine veje er ikke deres veje, de bebyrder Mig med deres synder, og de ser ikke klart mere… Enhed vil komme fra oven, for som det er nu, er I alle delt, og I lever ikke i overensstemmelse med Mit Guddommelige Billede; I adlyder ikke Min Lov; jeres deling er forurening, og den spreder sig, jeres deling vil altid blive med at være; med mindre Jeg gør en ende på den, vil den ikke blive overvundet;

hvordan kan I tro, I kan forenes, når kærligheden mangler mellem jer? mange af jer er ufleksible og stive som jernstænger! men Jeg skal bøje jer alle, Jeg vil forene jer! Jeg vil forvandle denne ødemark til en sø og det tørre land til en kilde, så skal Jeg, I elskede, anbringe jer alle på denne Nye Jord, og Mit Rige på Jorden skal blive, som det er i Himlen; Mit Rige vil komme; Åh! hvor Jeg længes efter denne Nye Tidsalder! I vil alle leve i perfekt enhed under Mit Hellige Navn, og Jeg, som er Livets Højeste Kilde, skal forny jer alle til ét Helligt Folk; ovenfra skal Mit Guddommelige Billede afspejles på jer som et spejl, og I vil forstå, at Jeg, den Helligste af Hellige, genoprejste jer endnu engang;

Skrifterne bliver opfyldt; Visdommen skal ikke vente; Hun vil bearbejde Mit folk, ligesom en plovmand og en sædemand, som pløjer og sår; Hun vil kultivere jordens tørhed til marker; Jeg vil opdyrke hende og give hende mark efter mark af Fred og Kærlighed; Jeg er denne verdens Lys, og Jeg vil altid komme ned til jer, hver gang Jeg ser jer dækket af mørke;

Herre, der er nogle præster, som nægter at høre eller tro, at Du kan manifestere Dig på denne måde gennem mig. De siger, at Du, Jesus, har bragt os hele Sandheden, og de behøver ikke noget andet end den Hellige Bibel. Med andre ord, alt dette arbejde er falskt.

Jeg har sagt til jer alle, at Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i Mit Navn, vil undervise jer i alting og minde jer om alt, hvad Jeg har sagt til jer; Jeg giver jer ikke nogen ny lære, Jeg minder jer kun om Sandheden og leder dem, som er kommet på afveje, tilbage til den fuldkomne Sandhed;

Jeg, Herren, vil blive ved med at vække jer med Påmindelser, og Helligånden, Talsmanden vil altid være blandt jer som en Påminder om Mit Ord; så bliv ikke forbavset, når Min Helligånd taler til jer; disse påmindelser bliver givet af Min Nåde for at omvende jer og minde jer om Mine Veje;

kom; smil til Mig, når du ser Mig, blomst;

Åh! Herre! Velsignet være Dit Navn. Tak for Din undervisning.

Visdommen vil belære dig, barn; vi, os?

For evigt og altid!


1 Jesus svarede “Jeg er” med en sådan inderlighed og kærlighed