8. juni 1993

fred være med dig; Mit barn, Mine Øjne hviler på dig; tillad Mig at bruge dig, tillad Mig at vise Min glæde over dig; Min velvilje er med dig; datter, sig disse ord;

Skaber, kom til mig,
Jahve, min Gud, frels mig,
Himlens og Jordens Herre,
velsign mig,
amen;