19. august 1991

Herre, når fredstiftere1 arbejder for fred og sår frø, som bærer god frugt vejledt af Helligånden, hvorfor bliver de bedt om at tie stille, hvorfor jages de, hvorfor bliver de ikke troet?

fordi de2 er blevet købt af købmænd ligesom dyre materialer; Rationalismen slører deres ånd, sløver deres dømmekraft og dræber deres ydmyghed; ligesom Sodoma og Egypten afviser de alt, hvad der kommer fra Kirkens indre, den indre kraft, som er:

Min Helligånd

ikke desto mindre vil jeg give dig Min Styrke til at fortsætte, for dette er Min Vilje;


1 Fredstiftere; de, som udbreder Guds Ord for at bringe verden tilbage til Gud og forsone den med Gud.
2 De, som ikke tror.