25. september 1987

(Denne morgen kunne jeg atter dufte røgelse. Jeg vidste, at Han stod på det særlige sted.)

Min rest, alt, hvad Jeg beder jer om, er kærlighed; elsk Mig; udbred Mine ord, som er

“Jeg, Herren,
velsigner Mine børn
af Garabandal,
Jeg elsker dem”

elskede, saml dem, forén dem; acceptér alt, som skal komme, hvad enten det er glæde eller lidelse; Jeg er foran dig;

Ja, Herre, må Din vilje ske og Dine ønsker blive opfyldt.

kom, føl Mig; lad os dele alting;