24. maj 1988

Herre!

Jeg Er;

kom til Mig, alle I som tørster, kom! kom og drik! Jeg vil fylde jer med evigt vand fra Min Kilde, som aldrig løber tør;1

Vassula, tilsidesæt Mig ikke! Jeg er den Altid Trofaste; vær ved Min side; vi, os?

vi, os?

Ja Herre. Ja, hellige Maria. Tak Herre. Må Dit navn være velsignet. Lovet være Herren!


1 Jesus så på mig efter en pause.