31. marts 1988

Vassula, tvivl aldrig på, at det er Jeg, Herren; frygt ikke; det er Jeg, Jesus;

(Jeg er grebet af panik og frygter, at alt dette måske ikke er fra Gud. Men hvordan blev alt dette så skrevet? Jeg er forvirret…)

Vassula, det er Jeg, Jesus, din Frelser som frelste dig og oprejste dig fra de døde; kom, frygt ikke … Jeg ønsker at fremme Min Kirke; kætteri har infiltreret og således forvirret Sandheden og gjort, at der er splittelse iblandt jer; har ført jer bort fra Sandheden;

Min Kirke trænger til at blive levendegjort; bed for disse præster, biskopper og kardinaler, som ikke har noget at give Mine lam, for det er resultatet af deres sidespring; de har været og er stadig passive, de søger aldrig Mine interesser, men deres egne; de har gjort deres indre til en ørken, og de ved det; ingen lam bliver tiltrukket af en ødemark; naturligvis vil ethvert får fare vild og vandre omkring, fordi de ikke har nogen hyrde til at vogte dem; elske dem, beskytte dem og ernære dem;

Jeg har åbenbaret mange mirakler for verden siden Tidernes begyndelse; elskede, fordi verden afviser Mine Himmelske Gerninger, fjerner alt håb fra jer og således fjerner Mig, brænder Min vrede imod disse hyrder; tiden er nær, da Jeg vil åbenbare Min herlighed for dem, og det skal blive vist ved et Tegn, et storslået Tegn så at de må forstå, at de har taget fejl; dette Tegn vil blive givet til jer, så at mange må tro; bed for timen er nær, bed for den Store Genkomst af Fred og Kærlighed;