16. december 1986

Det tog mig en dag at blive klar over, hvad det var, Du tilbød mig! Jeg var forbløffet over mig selv, at jeg bare accepterede uden at tænke over, hvad Du tilbød mig! Jeg vil takke Dig, Herre.

fred være med dig; er du ved at blive klar over dets betydning?

Langsomt, ja! Men jeg er ikke værdig til en sådan nådegave!

du bliver nødt til at tilegne dig Visdom; men bliv ikke modløs; Jeg vil lære dig at gøre dig fortjent til den; du er i Mit Lys og ved at være i Mit Lys, vil du lære;

lyt til Min Stemme, prøv at genkende Mig; Jeg er Jesus Kristus, og Jeg er din Lærer; Jeg har lært dig at arbejde ved Helligåndens hjælp; Jeg har lært dig at elske Mig; Jeg har udøst Mine Værker over dig for at gøre dig i stand til at forstå Mig; Jeg er din Styrke; du vil blive givet Styrke til at overvinde dine undertrykkere, som der vil være mange af, Mit barn;

(Gud syntes sørgmodig, og det skræmte mig, fordi Guds stemme pludselig blev alvorlig og bedrøvet.)

Hvorfor? Hvorfor?

hvorfor? fordi mange ikke tror, at Jeg også arbejder på denne måde; nogle tror overhovedet ikke på Mig; datter, Jeg må advare dig;1 Jeg siger det her til dig, så du er forberedt og ved besked om disse mennesker, eftersom de er døve og blinde og har lukket deres hjerter; de vil ønske at retfærdiggøre deres sag; de vil sige til dig, at dette ikke er Mig, og at alt dette kommer fra dit sind, de vil diske op med giftige teorier; de vil finde veje til at vise dig, at du tager fejl, de vil lade dig læse2 deres teorier for at bevise for dig, at du tager fejl; derfor advarer Jeg dig, datter, lad ikke mennesker tage modet fra dig; lad ikke din tidsalder tilintetgøre dig;

Herre, hvad kan jeg gøre? Med mindre Du beskytter mig med Din hånd!

Jeg vil være dig nær hele tiden; føl dig ikke forladt; Jeg vil lære dig at være stærk, og du vil ikke bemærke alle dine undertrykkere; Jeg forbereder dig; Jeg vil give dig næring, så du bliver mæt; modtag Min Fred og forbliv i Mig;

Jesus Kristus


1 Gud talte på en meget faderlig og fortrolig måde
2 En forudsigelse, som gik i opfyldelse efter en uges tid.