26. august 1987

Vassula, er du stadig villig til at være Min budbringer?

Ja, Herre, hvis Du stadig vil have mig med min uduelighed og mine fejl.

barn, Jeg vil hjælpe dig med at fuldføre din opgave, derefter vil Jeg forløse dig; Visdommen vil undervise dig; er du villig til at give afkald på din fritid og ofre mere for Mig?

Ja, det er jeg villig til.

her er Min arm, Jeg vil støtte dig; Vassula, din æra har mistet alle åndelige værdier, ikke desto mindre vil Jeg altid være dig nær for at hjælpe dig; Jeg er Jesus Kristus, Guds elskede Søn; Jeg forbereder dig, tillad Mig at lede dig blindt, tro blindt på Mig til det sidste; 1


1 Dette betyder, ’du har intet bevis på dette, og tro kun’. At tro blindt herliggør Ham.