7. august 1987

Jesus?

Jeg er;

(Jesus gav mig igen billeder fra Hans piskning. Den højre side af Hans ansigt var helt opsvulmet. Igen var jeg helt sønderknust.)

Vassula, Jeg elsker jer alle så meget!

Hurtigt, hurtigt.1

med Min kraft vil Jeg oprejse selv de døde; Vassula, Jeg ønsker at klarlægge sidste uges budskab for dig; ved du, at Jeg trækker blot en smule af Mit Lys tilbage? føler du det?

Det gør jeg.

godt; ved at trække blot en lille smule af Mit Lys tilbage ernærer Jeg dit intellekt på den måde, at Jeg får dig til at søge Mig mere, løfter dig til kontemplation og opliver det, får det til at blomstre og dermed blive frugtbart;

Hvordan ernærede Du mig, før Du bragte mig til dette?

Jeg gav dig udveje, som er udover dit intellekt, nu ønsker Jeg, at du må trænge ind i en højere grad af meditation; Vassula, du er nødt til at gøre fremskridt; Jeg beriger kun din næring med denne lille forandring; Jeg ønsker, at dette må være klart for dig; Jeg har sagt til dig, at Jeg vil løsgøre dig på alle måder, har Jeg ikke?

Ja, det har Du, Herre.

ved at du nu er løsgjort vil Jeg oplive dine evner;

Indsigten Du talte om?

ja, din indsigt, som giver dig denne åndelige nåde, vil hjælpe andre;

Hvordan andre, Herre?

du vil være i stand til at forstå Mine børn, og derved vil du være i stand til at hjælpe dem; det, at Jeg trækker en smule af Mit lys tilbage fra dig, må ikke få dig til at tro, at Jeg har forladt dig; nej, Vassula, Jeg gør ikke andet end at avancere din sjæl ind i hellighed;

Herre, jeg var bange for, at jeg skulle blive som en båd uden årer og drive baglæns og miste alt, hvad Du har lært mig. Jeg blev panikslagen.

Vassula, Jeg er nødt til at rense dig; lær at en sjæl gennemgår frygtelige ængstelser og smerter ved at blive renset; men dette siger Jeg dig, når du længes efter Mig, er du tilbøjelig til at nå op til denne velsignelse;

Som er?

som er kontemplation; Jeg ønsker, at din kærlighed må nå fuldkommenhed ved, at du giver dig selv helt til Mig;

Jesus, min sjæl længes efter Dig.

du lille, længes Jeg ikke også efter dig?

2vi, os; kom, lad os gå;

(Nu forstår jeg, at Jesus lærer mig to ting samtidigt: Kontemplation og at have indsigt.

Den 26. juli var det, som om Gud forberedte mig på denne forandring, for allerede den følgende dag følte jeg det, som om Hans lys var trukket en smule tilbage. Der gik panik i mig. Min sjæl søgte straks efter årsagen, eftersom jeg er skyldig og fuld af synd. Jeg prøvede at regne ud, hvilke synder det var, der kunne have gjort Ham så vred, at Han trak sit lys en smule tilbage. Havde jeg krænket Ham? Eller kunne det være Satan, der gjorde dette? Jeg tænkte, at hvis det er begge, skulle jeg netop derfor klynge mig så meget fastere til min frelser, bede mere end ellers, meditere mere, til fulde bruge alle de andre nådegaver, Han har givet mig, føle Hans nærvær, tale med Ham mere end nogensinde før, aldrig glemme Hans nærvær, arbejde så hårdt, som jeg aldrig har arbejdet før. Hvis det er Satan, vil han flygte i raseri, så jeg vil lade ham rase, og han vil lade mig være i fred. På den anden side, hvis det kommer fra Gud, en test, så vil jeg gerne bestå prøven som en god elev. Jeg ønsker, at Han smiler.

Der gik flere dage uden forandring. Jeg begyndte at give efter i styrke, og der begyndte at gå panik i mig nu. Jeg prøvede at tjene Ham med større iver og hengivenhed men kunne stadig ikke forstå, hvorfor alt dette ikke hjalp – det troede jeg i hvert fald. Så forklarede min frelser og lærer mig, hvad der skete. Da jeg troede, Han havde forladt mig, rensede Han mig i virkeligheden og løftede mig til en højere grad af meditation, udviklede mit intellekt og indgød det et mere subtilt3 lys, som nærede mig med indsigt.)


1 Her mente jeg: Skynd Dig og fuldfør Din vilje, så Du ikke lider mere. Jeg kunne ikke holde ud, at Han led.
2 Med “vi, os” minder Han mig om, at jeg skal tale med Ham og bruge de to ord
3 Det er tydeligt, at selv når det er mine egne følelser, jeg forklarer, dikterer Gud dem for mig. Ordet ’subtilt’ blev sagt højt for mig, da jeg tøvede med hensyn til, hvordan jeg skulle beskrive dette lys. Jeg slog op i ordbogen for at finde ud af, hvad det betød, jeg vidste det ikke…