7. juli 1995

(Joinville, Brasilien)

Min Vassula, Jeg, Jesus, giver dig Min Fred, den fred som ingen skulle kunne tage fra dig!

pas på de konflikter, som opstår imellem jer, og som forstyrrer den harmoni, Jeg har givet dig, og den strøm af fred, som Mit Arbejde giver dig, lyt nu, og tag dette som Mit råd: arbejd, som du altid har arbejdet sammen med Mig; Mit Arbejde udføres i fred, harmoni og glæde; det glæder Mig, når Jeg finder dit hjerte åbent og ivrigt efter at gøre Mig tilpas; gå med Mig, og tillad Mit Hjerte at tale til dig; når Jeg taler, skriv Mine Ord ned, som du har gjort, og medens du skriver, velsigner Jeg dig og alt, hvad du har skrevet; elsk Mig og Jeg er lovprist i din kærlighed og æret;

elsk Mig, og trøst Mig;

elsk Mig, og du vil aldrig blive fortabt;

elsk Mig, og Jeg vil med din kærlighed forene Min Kirke;

elsk Mig, og for din kærligheds skyld kan Min Faders vrede blive formindsket;

elsk Mig, og deltag i helgenernes bønner;

– alt, hvad Jeg beder jer alle om, er kærlighed; alt, hvad Jeg behøver fra jer alle, er jeres hjerte; Jeg har brug for jeres hjerter for at opbygge enheden i jeres hjerter; Vassula, Jeg har brug for ofre for at bringe de To Søstre1 sammen!

– blomst, Jeg siger dig, at Jeg har modtaget Min ære og lovprisning under din mission i Brasilien; ic


1 Herren taler om den Romersk katolske Kirke og den Ortodokse Kirke som to søstre.