I 2002, indledte den daværende Fr. Prospero Grech en formel dialog på Troslærekongregationens vegne med Vassula efter anmodning fra Kardinal Joseph Ratzinger. Fr Grech blev kardinal i 2012.

Niels Christian Hvidt hjalp Vassula i alle hendes anliggender med Vatikanet og her skriver han en nekrolog om kardinalen.

Kardinal Prospero Grech er afgået ved døden kort efter sin 94-års fødselsdag. Generalvikar Prospero var, som Vassula og jeg bedst kendte ham, et skønt og på alle måder livligt og livsdygtigt menneske. Han blev født på Malta i 1925, hvor han gik i skole. Der lærte han det udsøgte britiske engelsk, han mestrede så godt.

Kardinal Grech indtrådte i Augustiner-ordenen og blev ordineret i 1950. Han havde adskillige grader fra verdenskendte universiteter i Rom, Fribourg, Oxford og Cambridge og blev dekan for Augustinianums Teologiske Institut i 1965. Han grundlagde i 1969 det “augustinske” institut for patristiske studier, som han var dekan for fra 1971-1979. En detaljeret nekrolog kan læses i Vatikanets nyheder her. Hans meditation til de 115 kardinaler i konklaven, der valgte pave Frans, kan læses her (kræver abonnement).

Kardinal Grech havde adskillige stillinger i Vatikanet og var konsulent for Troslærekongregationen (CDF) siden 1984. Det var i denne egenskab, at Vassula og jeg lærte ham at kende i 2002, da en officiel dialog mellem Vassula og CDF, ledet af daværende kardinal Joseph Ratzinger blev indledt med et brev, som Fr. Grech sendte til Vassula på CDF’s vegne. Vassula og jeg havde mødt Fr. Grech på et møde, Vassula havde holdt for præster på Forlaget Dehoniane, et par måneder inden brevet blev sendt. Generalvikar Grech blev formidler af dialogen mellem Vassula og CDF mellem 2002 og 2004. Denne blev afsluttet med et møde mellem Vassula, mig selv og Kardinal Ratzinger i november 2004. En detaljeret rapport om denne dialog kan læses her.

Generalvikar Grech stod altid til rådighed med råd og vejledning, han var altid munter og venlig og havde et imponerende vid, så længe vi kendte ham, samtidig med at han professionelt fastholdt sin rolle som officiel konsulent for CDF. Generalvikar Grech havde en personlighed, der passede perfekt til den stilling, han indtog, og den blev i høj grad forstærket af erfaringen med den bibelske og kristne profeti.

Vassula og jeg spiste ofte frokost med ham og diskuterede Vassulas mission og dens frugter, som interesserede ham dybt, samt emner vedrørende Kirken, politik, familie osv. Ud over sine teologiske kompetencer var han en kunstnerisk begavet hobbyfotograf, som han mestrede imponerende, noget Vassula som kunstner især beundrede.

Generalvikar Grech vil blive savnet af alle, der kendte ham. Må Gud velsigne ham rigeligt for hans venlighed og for et så langt og fuldt liv i trofast tjeneste i Kristus.

Niels Christian Hvidt