Lørdag aften, den 4. august, på den Hellige John Vianneys dag, en helgen, som Fr. John var særligt hengiven for, Fr. John Abberton døde på hospitalet i Salzburg, Østrig. Må han hvile i fred.

Her er noget, som Fr. John fortalte Ewa Allan (læser og frivillig i Sandt Liv i Gud gennem mange år) dette kun en uge inden sin død::

“Livet må leves ifølge Guds Vilje. Jeg tror ikke, at Gud ønsker, at vi er sorgfulde. Han ønsker, at vi er glade og positive i vores søgen efter Guds Vilje.” Derefter talte Faderen om en bestemt pige (en ung kvinde fra Salzburg, der havde været en perfekt ven for Faderen under hans ophold på hospitalet i Salzburg). Han sagde om hende: “Hun er min unge ven, og hun gav mig et perfekt eksempel på, hvordan vi bør opføre os mod Gud, hvordan vi bør være glade, ikke sorgfulde. Det ønsker Gud ikke. Humor er også vigtig. Hvis vi sætter vores lid til Gud, skal vi være glade. Vi må fremme glæden!”