3. juli 1996

Er Du Den,
som lader Dit Lys stråle i vore hjerter?

ja, Jeg Er;

Er Du, Shaddai,
som vi hidtil har troet
var uden for vor rækkevidde,
men som nu viser Sig for os,
Du, som er klædt i vidunderlig pragt?

Se! Jeg Er;

Mit livs Tema og Sang,
gør Du virkelig noget,
der overstiger
vor kundskab og forståelse?

Jeg Er; Jeg opfylder Mine Løfter;

Mine Øjnes Salve, ser jeg rigtigt?
er Du, i Din trofaste Kærlighed,
den, som fra oven sender Din Hellige Ånd?

ja, Jeg Er;

ja! hvor meget mere kunne Jeg have sagt? Vassula, forstår du? Jeg er kommet ned for at være sammen med jer; Mine elskede, Faderen sagde, at Han hverken ville gøre optegnelser eller føre regnskab i Sine bøger,1 men at Han vil udøse Sin Hellige Ånd hurtigere end planlagt;

hvorfor, den Onde udfordrer Min Magt, og hans trusler regner ned over Min Kirke; så hvorfor skulle Jeg udsætte eller forblive stille længere? nu vil Jeg Selv udfordre ham med Min Helligånds Magt og drage hver eneste af jer ind i Mit Hellige Hjerte; Jeg vil drage alle, som ønsker det, til en fortrolig enhed med Mig, så mange af jer vil blive begunstiget med jeres Frelses mysterium, som er Mit Kors; Jeg vil indhylle jeres sjæl og på denne måde holde jer i fuldkommen enhed med Mig;

og af nåde vil Jeg fordre større ofre, større reparationer fra jer; Jeg skal drage jer til et rigere indre liv og en højere form for bøn … og ligesom Menneskesønnen ikke kom for at blive betjent, men for at tjene, vil også Jeg undervise jer i at gøre det samme;

og du, lille barn, bær Mit Kors, Enhedens Kors sammen med Mig, og tillad dig selv at blive vejledt af Min Ånd, Han vil blive Tegnet for dig og din garanti,2 for, at du kommer fra Mig; Min nåde hviler over dig;

– Jeg har stadigvæk mange nådegaver i beredskab for jer, generation, nådegaver der vil lede jer til at blive hellige og ind i Mit Rige; så Jeg siger jer, I, som vil være parate til at dømme, start ikke med at dømme for tidligt efter det ydre, lad jeres opfattelse modne og være i overensstemmelse med, hvad der er godt og rigtigt;

– i dag råber Jeg, som Jeg engang gjorde i Jerusalem: ”hvis nogen er tørstig, kom! lad ham komme til Mig! kom og drik, I som tror på Mig! for fra Mit Hellige Hjerte flyder der en kilde af levende vand! kom og forfrisk jer, kom og få nyt liv! så vil lyset i jeres øjne blive Min Ånds lys;”

– mange af jer har gjort Mit Rige til et Kongerige af ord alene; Jeg siger jer; Mit Rige er Magt3; enhver, som tørster efter Mig, vil Jeg besøge på den ene eller anden måde, og med stor magt vil Jeg genoprette Mit Rige;

Jeg takker Dig for, at Du udøser
Dine Rigdomme, Dine Gaver
og Din Nåde over os, O Herre!

Ved Din Ånds Magt
vil du ødelægge de vises visdom
og reducere de lærdes lærdom
til ingenting;
Du vil sprede filosofferne
og gøre dem ydmyge;

O Du Hellige, kom!
vis Magten af Din Magt,4
vis Din Hellige Ånds Styrke,
vis Din Godheds Styrke,
vis Din Trofastheds Styrke,
Din Fortrolighed, Din Glæde
og Din Kærlighed;

Vi må blive som surdej;5
skænk os derfor denne gave, O Herre,
skænk os denne gave for at overmande
det onde, og gøre os fri af
alt gammel gær af ondskab og syndighed,
der stadigvæk er inde i os, ved at
erstatte det med frisk gær i surdejen!

hør engang: Min Ånd vil udøve Sin Store Autoritet over mange lande og dømme mellem mange mennesker;6 dette vil ske for at fuldbyrde ordene, da Jeg bad dig om at profetere;

Godheden er med dig! tvivl aldrig … søg Mig altid, det glæder Mig; søg Mig altid, det glæder Mig; lad din hånd forblive i Min, og du vil aldrig fare vild …

Jeg velsigner dig;


1 Det betyder datoer.
2 Jeg hørte også garant.
3 Hentyder til 1 Korinterbrev 4:20
4 Betyder: ”at vise Dit Riges Magt.
5 Hentyder til Lukas 13:20, lignelsen om gæren.
6 Esajas 2:4