15. oktober 1992

(Vor Velsignede Moder taler)

(Jeg havde sluttet mig til de pilgrimme, som var på vej til Polen, Tjekkoslovakiet, Rusland og Rom.)

fred være med dig, Min Vassula; husk, det er Jeg, som leder denne pilgrimsrejse;

alt, hvad Jeg beder dig om, er at lytte til Jesus, og alt som kommer på din vej, lad det komme; tillad Jesus at arbejde og tale gennem dig; lille barn, du har endnu ikke forstået, hvor meget Jesus elsker dig; velsign Ham; Mit Hjerte er i sandhed forenet med Hans, og Vore To Hjerter vil til slut sejre;

vi, os?

Ja! Ære være Gud!