14. februar 1992

Vassula, fred være med dig; lad Mig føle din kærlighed; overgiv dig til Mig, gå ind i Mit Hjerte og praktiserer alt det, Jeg har givet dig,

Herre,
Du har overøst mig med velsignelser
uden den mindste fortjeneste.
Jeg er, som Du ser, i Dine Hænder,
så gør med mig, hvad Du end ønsker.

lev så for Mig og trøst Mig; vær tegnet på den enhed, som denne generation afviser; ja, vær tegnet på den enhed, der kommer fra Mig, hånet og afvist inde fra dit eget Hus, af dit egnet folk;1 igennem dig viser Jeg Min kærlighed til alle lande, og igennem dig vil Jeg fortsætte med at tale og pege på, hvordan de reducerer Min Kirke til en ørken; Jeg tilbød jer mennesker2 en Fredspagt, som kan lede jer alle til en broderlig enhed;

Jeg har udvalgt dig som en vejviser for, hvordan enhed vil være, men de lytter ikke; og bøjer sig heller ikke; i stedet for løber de for at ofre Mig røgelse, men hvad skal Jeg gøre med al deres røgelse?
Jeg ønsker røgelse fra deres hjerte,
Jeg ønsker fred fra deres hjerte,
Jeg ønsker lovprisninger fra deres hjerte,
Jeg ønsker kærlighed, barmhjertighed og medlidenhed fra deres hjerte;

Jeg ønsker forsoning fra deres hjerte;

o, datter, bliv ikke træt af at krydse denne ørken, din Frelser er nær dig, og vi er bundet til hinanden; Jeg har indsat dig i denne mission til at fare som et lynglimt med Mine Ord til alle lande; sig dem, at hvis de siger, de er vidner for Gud den Almægtige, så lad dem vise Mig deres fred gennem hæderlighed og ære, gennem hengivenhed; byd dem at granske deres vej og vende tilbage til Mig, og Jeg vil give dem forståelsens Ånd;

i dag tilbyder Jeg dem Barmhjertighed i en svær tid; Jeg tilbyder dem Medlidenhed i deres forfærdelige elendighed; Jeg giver dem Min Kærligheds Gave; gentagne gange har Jeg strakt Min Hånd ud for at opløfte dem til Mig, men hvor ofte har de svaret Mig? Jeg har vist dem Min medynk og Min Medlidenhed; hvor længe skal Jeg tillade dem at ryste Mig med sorg ved at afvise at udføre Min Vilje? skal Jeg stadig holde Min Faders Hånd tilbage? Min Faders Retfærdighed flammer allerede op for at belyse denne verdens forbrydelser…

fra spædbørns munde har Jeg udgydt Mine bitre ydmyge bønner for

fred og forsoning mellem brødre

men se, hvordan Mine bønner blev modtaget… ak, Min datter, vær forsvareren

for Sandheden,

læg dit hoved på Mit Hjerte, og når du hører lyden af Mine Hjerteslag, vil dit mod vende tilbage til dig; giv ikke efter for din svaghed; stol på Mig, stol på Mig; …

se,3 fat mod, datter; Jeg er ved din side, og så længe Jeg er ved din side, vil du blive holdt oppe på dine fødder; … datter? Jeg vil aldrig svigte dig …

lyt; hør Mig Vassula, Jeg deler Mit Kors med dig; se, Min Vassula, Min Kærlighed er for øjnene af dig, og Min Trofasthed omringer dig; når som helst Jeg fra lang afstand ser en ophidset legion af dæmoner sætte kursen imod dig for at ramme dig og kaste sig over dig for at flå dig i stykker, kommer Jeg imellem dig og dem og efterlader dem rystende; så trøst nu dit hjerte i Mit Hjerte og frygt ikke; fat mod! ingen djævle vil få tilladelse til at ramme dig, ej heller vil Jeg tillade dem i deres raseri at springe på dig og brænde dig;

.Jeg står nær dig for at give signalet til, når du skal åbne din mund og tale i Mit Navn; kom, Lyset er din Ledsager;


1 De Græsk Ortodokse præster
2 De Græsk Ortodokse præster
3 Jeg følte at Jesus prøvede på, at opløfte min Ånd