30. juli 1990

(Rhodos – Klostret i Sankt Nectario)

(Jeg blev på dette kloster i fem dage. Fem dage på faste og uden at tale. Kun bøn og meditation.)

Herre?

Jeg er; tvivl aldrig; Min Fred giver Jeg dig; kom ind i Mit Hjerte;

(Da Herren sagde: “Min Fred giver Jeg dig”, så jeg Himlen åbne sig, og jeg blev budt velkommen ind i Hans Hjerte.)

tiden er kort, timerne flyver af sted … kom nær til Mig og lyt til, hvad Jeg gerne vil fortælle kirken i Rhodos:

se på Mine Håndflader, Min Side og Mine Fødder; føl Mine Sår … de, der ikke vil drikke fra Mine Sår, skal gå til spilde, de skal hentære og tørre; Jeg Er jeres Frelse, så hvorfor frygter dette land at drikke Mig og spise Mig? de råber på hjælp, men derefter kommer ingen for at drikke Mig eller spise Mig og blive helbredt; har Jeg ikke sagt, at I skal blive helbredt gennem Mine Sår? så begynd at gå hen over denne endeløse ørken, og lad Mig høre lyden af jeres fodtrin; kom og modtag Mig;

dette folk forstår ikke Mit Kærlighedsråb; Jeg ser bekymret ned fra Himlen for at redde jer alle; Jeg udøser Mit Hjerte til jer; Jeg sender jer Visdom hele vejen hen til jeres dørtærskel for at lære jer, at Mit Tema er: KÆRLIGHED, men har nogen ører til at høre med? Jeg har lavet en ny Kærlighedssang til jer, og for Mit Hellige Navns skyld, I små, kommer Jeg hele vejen ned til jer; Jeg, jeres Kristus, kommer for henrive jeres hjerter med Min Kærlighedssang og glæde Mit Hjerte; sig ikke: jeg søgte Ham, men jeg fandt Ham ikke; jeg kaldte på Ham, men Han svarede ikke; jeg ventede på Ham, men Han kom ikke; søg Mig, I elskede, i jeres hjertes enkelhed, og I vil finde Mig; kald på Mig fra jeres hjertes inderste, og Jeg vil svare jer, åbn jeres ører og jeres hjerte, og I skal høre Mine fodtrin ved Min Genkomst; figentræet er modent, og snart skal I spise dets frugter;

kom, eftersom mange af jer er vandret bort fra den rette sti og frygter at modtage Mig og holder jeres synder hemmeligt i jeres bryst, frigør jer ved at gå til skrifte; angre oprigtigt og fast, så I modtager Mig i renhed og i hellighed; Min dør er altid åbnet for alle jer, elskede; Jeg er kendt for ikke at være ufølsom over for de fattige og for de syge menneskers behov; så sæt ikke jeres Gud på prøve, og tvivl ikke på Min Uendelige Barmhjertighed;

ja, de redskaber, Jeg anvender for at viderebringe Mine Ord til jer, er fattige, uværdige og almindelige; og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Jeg, for at gøre det, som er noget, til ingenting,1 Visdom bliver givet til rene børn, og ikke til dem, der kalder sig vise; hør på Mig, Visdom skal forblive en gåde for dem, som praler og kalder sig selv dydige og hellige; Jeg skal i sandhed ødelægge de vises visdom, og jo mere alvorlig bliver den dom, de vil modtage;

Jeg har i sinde at efterlade et ydmygt og beskedent folk i deres midte, som vil blive i stand til at sige til Mig: “Halleluja, halleluja,” dag og nat, nat og dag, og stemme i med Mine engle: “Hellig, Hellig, Hellig er Herren Gud, den Almægtige; Han som var og som er og som kommer;”2 uden at nogen forstyrrer dem, for Jeg skal fjerne alle disse stolte pralere fra deres midte; Jeg siger jer derfor, inden Min time kommer over jer: søg ydmyghed, søg fattigdom; I, som adlyder Mine Bud og lærer andre at adlyde dem, ydmyg jer;

døm ikke, og I vil ikke blive dømt; fordøm ikke, så Jeg heller ikke vil fordømme jer; angr og Jeg vil gøre det godt igen for alle de år, I brugte på at undertrykke Min Ånd; Jeg har i sinde i disse sidste dage at lede denne onde æra med venlighedens tøjler, med kærlighedstømme og bøje Mig ned til jer alle for at give jer Min Føde; Jeg vil altid være et Tilflugtssted for de fattige og trængende; kom, læn jer alle mod Mit Bryst, ligesom Johannes, Min discipel, og hør Mine Hjerteslag; disse Hjerteslag vil bringe jer hele vejen til Mine Fødder under Mit Kors;

Jeg, Herren, er blandt jer, og Jeg velsigner jer alle med Mit Kærlighedssuk på jeres pande; husk på alt det, Jeg har givet jer i dag, og vis Mig jeres kærlighed ved at følge Mig; Mine Øjne er på jer; vær ét;


1 1. Kor 1:28
2 Åb 4:8