5. oktober 1989

Min Jesus?

Jeg er; fred, Mit barn, vi skal arbejde sammen; tag imod Mit Ord1 og skriv det så;

(Jeg åbnede Joh 10:14-16)

skriv: ”Jeg er den Gode Hyrde; Jeg kender Mine får, og Mine får kender Mig, og jeg kender Faderen; og Jeg sætter Mit Liv til for fårene; Jeg har også andre får, som ikke hører til denne Fold; også dem skal Jeg lede, og de skal høre Min Røst, og der skal blive én Hjord, én Hyrde”; ved dette vil Jorden blive lysudstrålende; Jeg vil sprede Retskaffenhed og Fred, og Jorden skal endnu engang gro som før med friske ting;

(Jeg rejste mig og kyssede Jesus på Hans højre kind. Jeg gjorde dette på statuen af Hans Hellige Hjerte lige foran mig. Med mit hjerte så jeg Jesus sidde nær mig, og lige efter at jeg kyssede Ham, løftede Han Sin Hånd for at røre ved Sin Kind lige dér, hvor jeg kyssede Ham, og så ud som et lykkeligt barn. — Jesus bad mig skrive denne episode ned.)

Min elskede, det er for at vise dig, hvordan Jeg føler alting; kom, Mit barn, lad os være sammen, lad os være uadskillelige;


1 Jesus mener gennem Skrifterne