Medens verden er vidne til udfoldelsen af bibelske begivenheder, lyder der fra himlen et trompetkald til menneskeheden i den nye udgivelse ”Profetier i Sandt Liv i Gud budskaberne for disse Tidernes Ende”. Godkendt af to katolske biskopper har Sandt Liv i Gud budskaberne fra Gud gennem Vassula Rydén forudsagt verdensbegivenheder, inden de fandt sted, og de åbenbarer nært forestående profetier, hvis indvirkninger på menneskeheden og planeten vil tage til uden bøn og omvendelse af hjertet.
Disse godkendte budskaber forudsagde kommunismens og tvillingetårnenes fald, den indonesiske tsunami, det islandske
meteoren over Rusland, Covid-19, den økonomiske krise og mere.
De forudsiger også bistand fra Rusland i krisetider, Den store Renselsesdag, Ildstormen og jordens forskydning fra sin akse, Kirkens store Omvendelse samt en æra med fred og hellighed og Kristus vor Frelsers genkomst.
I disse Tidernes Ende, hvor skabningen vånder sig i spændt længsel efter at blive udfriet fra trældommen under forgængeligheden (Rom 8:19-21), og menneskeheden leder efter et middel mod strid og splittelse, kommer Gud ned fra himlen med sit Hjerte i hånden for at tilbyde os dette middel: At vende os til Jesu Barmhjertighed, mens der stadig er tid og at indvie os til De hellige og uplettede Hjerter – vor eneste sande tilflugt. Under betoning af Guds betimelige men også presserende appel om enhed i forskellighed, idet vi holder fast i Hans Tradition, inviterer ”Profetier i Sandt Liv i Gud budskaberne for disse Tidernes Ende” os alle til at tage del i Jesu kærligheds grænseløse rigdom.
Rev. Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D.
Hæftet kan fås fra:

Den amerikanske
Sandt Liv i Gud

distribuerer til
USA og Canada

tlig.us

PÅ LAGER

TLIG Buckingham distribuerer hæftet på engelsk til UK og resten af verden:

tligbuckingham.org.uk

PÅ LAGER

Sandt Liv i Gud Danmark
distribuerer til Danmark, Grønland og Færøerne via bogsalget på:

https://ww3.tlig.org/da

PÅ LAGER