31. januar 1987

Jesus?

Jeg Er; Jeg er her; Jeg, Jesus Kristus, er din Lærer, din Brudgom og din Gud; Vassula, lyt omhyggeligt til Mig nu:

Min Fader har udvalgt dig til at blive Hans budbringer; Jeg er kommet til dig i din intethed og har åbenbaret Mit Hjerte for dig og velsignet dig; i al Sin højhed betroede Han Sin tjener Daniel1 at tiltrække sig din opmærksomhed; i den periode da han holdt dig i nærheden af sig for at bringe dig til Os, 2 blev du angrebet; djævelen, som kendte Mine Planer, prøvede at gøre dig mismodig,

i begyndelsen havde du ingen kærlighed til Mig; og alligevel var Jeg i nærheden af dig hele tiden og fortalte dig, at Jeg elskede dig, men du var kold og ligegyldig over for Mig; Mit Hjerte var bedrøvet og smertede af sorg; hvordan kunne det være, at Vores eget barn kunne falde så dybt og i den grad forfalske Vores Billede? Hvor var det smukke i Vores arbejde blevet af? Så for at du kunne komme på rette vej igen, måtte Vi3 påføre dig den voldsomme straf i form af oprørskhed 4 du syndede, men du var stadigvæk Vores; så, midt i din prøvelse, hørte Jeg din bøn; du begyndte at kunne forstå, at Jeg, din Herre, kunne være dit tilflugtssted; for at få dig til at henvende dig til Mig og overgive dig helt, måtte Jeg give dig den befaling at holde op med at skrive; ja, Jeg lukkede Himmelens porte; Jeg hvirvlede dig væk med Min retfærdigheds Ånd;

Jeg ønskede, at du behøvede Mig; Jeg havde brug for, at du elskede Mig Jeg lod dig føle en snert af døden, men, som du husker, fik Jeg dig til at overgive dig til Mig; så måtte Jeg sende Min engel Daniel tilbage til dig for at hele dine sår, som var en del af prøvelsen; Daniels arbejde bestod i at føre dig tilbage til Os; det var Mig, som kaldte på dig; Jeg plejede dig med kærlighed og ømhed, så du blev helbredt; Jeg henrykte dig med Min skønhed; Jeg helbredte dig, så du kunne blive et træ fyldt med frugter; Jeg lod det regne ned over dig med lærdom og dømmekraft og dikterede Mine budskaber til dig;

Jeg åbenbarer Mit Ansigt for jer alle; Visdommen giver sine hjælpekilder ikke blot til de retfærdige, men også til de uretfærdige; Jeg elsker jer alle; så Jeg siger dig: Voks i Min Ånd, voks ligesom cedrene og bred dine grene vidt omkring; Jeg har opløftet dig til at være Min budbringer for at bringe alle dem tilbage, som lever et syndigt og tåbeligt liv; Jeg vil bære dig på Mine Vinger under Min himmelhvælving; og som jorden dækkes af dug, vil Jeg tage dig med Mig fra højderne ned til dybderne, og tværs over havet; Du og Jeg vil dække hele jorden med Mit budskab;

Vassula, prøv at opfatte det som er skrevet; Jeg er din Styrke, så frygt ikke; alle de åbenbaringer Jeg giver dig vil komme frem i lyset; Jeg er din Støtte og Jeg elsker dig; tag imod Min undervisning, Jeg underviser dig i at blive Min ledsager undervisningen kommer fra Mig; Visdommen elsker liv og deler Sine gerninger med de enfoldige; Jeg vil i overflod give dig denne evigt strømmende flod; og så, som en dråbe morgendug, der falder på jorden, vil Jeg sende dig ud til hele menneskeheden; Jeg vil give dig til dem som en gave, som sætter dem i stand til at forstå Mig bedre, for dette er Min Vilje;

Åh, datter, hvor Jeg længes efter denne dag!


1 Min skytsengel.
2 Den Hellige Treenighed.
3 Den Hellige Treenighed.
4 Han tillod Satan at angribe mig.